dysperbit-dn

IZOLEX DYSPERBIT DN

Producent

izolex-hydroizolacje

Dostępna opakowania

10 kg, 20 kg

Oferowana cena

46,99 zł

Izochem Dysperbit bit + to asfaltowo-kauczukowa masa stworzona na bazie dyspersji wodnej. Może być stosowana do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej podziemnych części budynku oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych. Masa jest dodatkowo modyfikowana SBS-em. Sprawia to że jest wyjątkowo elastyczna. Nie zawiera żadnych rozpuszczalników i jest od razu gotowa do użycia. Dzięki temu że nie zawiera rozpuszczalników jest bezpieczna w kontakcie ze styropianem. Może być stosowana na suche i wilgotne podłoża.

ZUŻYCIE PRODUKTU

kg / m2

LICZBA WARSTW

minimum

CZAS SCHNIĘCIA

godzin

ZAWARTOŚĆ WODY

%

maksymalnie w masie

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I PRODUKTU

Odpowiednim podłożem, do stosowania Dysperbit-u będzie każde podłoże mineralne. Musi jednak zostać ono odpowiednio przygotowane. Podobnie jak w przypadku innych produktów typu Dysperbit-u, na podłożu nie mogą znajdować się żadne substancje, które zmniejszają przyczepność masy do podłoża. Powinno być ono wysezonowane, pozbawione lodu oraz szronu. Nie mogą znajdować się na nim również żadne środki antyadhezyjne. Łączenia ścian fundamentowych z ławą muszę zostać wcześniej odpowiednio zabezpieczone. Należy wykonać tam fasetę – można zrobić to za pomocą zapraw PCC. Ważne jest również zagruntowanie podłoża. W przypadku produktu Dysperbit DN producenta zaleca zastosować dedykowany grunt w postaci koncentratu. Ten produkt to Dysperbit Grunt. Rozcieńcza się go z wodą w odpowiednich proporcjach. 

Jeśli natomiast podłożę to stare powłoki bitumiczne należy pamiętać aby przed nakładaniem izolacji usunąć wszelkie luźne elementy. Jeśli pojawiają się wybrzuszenia lub pęcherze należy je przeciąć i podkleić lepikiem. Jeżeli występuja ubytki to należy użyć szpachli dekarskiej do ich uzupełnienia. 

Jeśli podłoże jest już odpowiednio przygotowane do możemy przystąpić do przygotowania produktu, co nie zajmie nam dużo czasu. Jest to jednoskładnikowa masa gotowa do użycia. Wystarczy zatem ją wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym i zacząć nakładać na powierzchnię. Co jakiś czas zawartość wiadra, warto wymieszać ponownie

APLIKACJA: POKRYCIA DACHOWE

Prawidłowo wykonana powłoka z Dysperbitu DN powinna mieć minimum 2 warstwy. Producent informuje nas że najlepiej jest grubość warstwy określać zużyciem materiału. Dla osób które podchodzą profesjonalnie do tej kwestii może być potrzebny grzebień inspektorski. Tak czy inaczej wymagana jest minimum 1 mm warstwa suchej pozostałości. Grubość kolejnych warstw nie powinna być większa niż grubość warstw poprzednich. Kolejne warstwy nanosić na poprzednie w kierunku prostopadłym. Eliminuje to wszelkie przypadkowe nieciągłości powłoki. W miejscach takich jak przejścia robocze dylatacja czy dolewki – należy wtopić tkaninę techniczną. 

Podobnie jak w przypadku innych produktów typu Dysperbit zaleca się aby stosować go do renowacji starych powłok dachowych a nie do wykonywania właściwej izolacji np. na betonie. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na takie rozwiązanie – niezbędne jest wtapianie w kolejne warstwy tkaniny zbrojącej. Trzeba wykonać odpowiednie zakłady. Na tak wykonaną powierzchnie niezbędne jest zastosowanie posypki papowej. A jeśli chcemy jeszcze bardziej wydłużyć żywotność powłoki to możemy zastosować (na dobrze wyschniętą powierzchnie) asfaltowo-aluminiowy lakier Izobit Alu.

APLIKACJA: PODZIEMNE CZĘŚCI BUDYNKÓW

Na wcześniej zagruntowaną powierzchnie należy nałożyć Dysperbit DN za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub metodą natryskową. Można ewentualnie użyć pacy jednak wyrób może okazać się zbyt rzadki aby nakładać go za pomocą tego narzędzia. Izolacje przeciwwilgocią fundamentu należy wykonać nakładając minimum dwie warstwy Dysperbitu. Należy pamiętać, że każdą kolejną warstwę produktu należy nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Dodatkowo podobnie jak w przypadku pokryć dachowych każda kolejną warstwą nakładać prostopadle do poprzedniej. Minimalna grubość warstwy musi wynosić 1 mm. W miejscach narażonych na niekontrolowane pęknięcia warto wtopić siatkę lub włókninę polipropylenową. Lecz jeśli takie miejsca nie występują to nie ma potrzeby wtapiać dodatkowo tkaniny zbrojącej. Nie należy zakopywać wykopu przed całkowitym związaniem powłoki. Maksymalny czas wiązania wynosi 7 dni. Przed zakopanie wykopu izolacje należy ochronić przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą płyt ocieplających lub folii kubełkowej.   

DANE TECHNICZNE

SKŁAD: wodna dyspersja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających

WYGLĄD POWŁOKI: powłoka koloru czarnego lub brunatnego, ciągła bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża

ZAWARTOŚĆ WODY W MASIE: maksymalnie 60%

CZAS MIĘDZY NANOSZENIEM POSZCZEGÓLNYCH WARSTW: około 6 godzin

ODPORNOŚĆ NA DESZCZ: po około 6 godzinach

CZAS TWORZENIA SIĘ POWŁOKI: nie później niż 6 godzin

APLIKACJA: szczotka dekarska, pędzel, natrysk lub ewentualnie paca

TEMPERATURA STOSOWANIA: od +5*C do +30*C

SPŁYWNOŚĆ POWŁOKI W POZYCJI PIONOWEJ W CZASIE 5 H W TEMP. 100*C: nie spływa

SPECYFIKACJA:  PN-B-24000:1997- 

 

Polecane produkty:

hydroizolacje24.pl